Proses Kawalan Mikrob

CleanHero menggunakan proses kawalan mikrob yang dibukti sains untuk keberkesanan maksima dalam membuang bakteria