Borang aduan / Complaint form

Sila isi borangĀ  ini sekiranya terdapat masalah semasa atau selepas proses cucian (dalam tempoh 24 jam) yang dilakukan oleh juruteknik kami. Kami mengambil masa 3-5 hari bekerja untuk memproses aduan anda.

Please fill in the form below if you encountered some problems during or after the cleaning (within 24 hours). It takes 3-5 days to process the complaint.